ΑΓΓΛΙΚΑ

Επίπεδα


- Pre-Junior (προσχολικής αγωγής, για παιδιά μικρότερα της 2ης τάξης του Δημοτικού)
- Junior A-B (Α’ και Β’ προκαταρκτικές τάξεις)
- Senior A-C (Α’, Β’ και Γ’ κανονικές τάξεις)

Για όλα τα παραπάνω επίπεδα ισχύει εβδομαδιαίο πρόγραμμα 4 διδακτικών ωρών.

Class D (Δ’ κανονική τάξη)
Class E (Ε’ Κανονική τάξη ή Pre-FCE)
FCE (καλύπτει το επίπεδο Β2, εξετάσεις Lower)
Advanced (καλύπτει το επίπεδο Γ1, εξετάσεις Advanced)
Proficiency (καλύπτει το επίπεδο Γ2, εξετάσεις Proficiency)

Το πλήρες εβδομαδιαίο πρόγραμμα των παραπάνω επιπέδων είναι 6 ώρες, υπάρχει όμως δυνατότητα παρακολούθησης ευέλικτων προγραμμάτων 2 ή και 4 ωρών την εβδομάδα για όσους σπουδαστές το επιθυμούν (Προσοχή: τα προγράμματα αυτά ισχύουν υπό προϋποθέσεις, αναλόγως το επίπεδο και τις γνώσεις των σπουδαστών). Επίσης, δίνεται η δυνατότητα σε όσους σπουδαστές το επιθυμούν να κάνουν εντατική προετοιμασία για εξετάσεις επιπέδου Β2 (Lower) στο τέλος της Ε’ Κανονικής τάξης.

 

Αγγλικά για Επαγγελματικούς Σκοπούς


- BEC Preliminary
- BEC Vantage
- BEC Higher

Για όλα τα παραπάνω επίπεδα υπάρχει η δυνατότητα ευέλικτων προγραμμάτων από 2 έως και 6 ώρες την εβδομάδα, ανάλογα με το επίπεδο. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα οργάνωσης των μαθημάτων αυτών στο χώρο του οργανισμού ή της εταιρίας σας.