ΓΑΛΛΙΚΑ

Επίπεδα


- Cours Prparatoire A – B (Α’ – Β’ προκαταρκτικές τάξεις)
- Cours A – D (Α’ – Δ’ κανονικές τάξεις)

Για τα παραπάνω επίπεδα ισχύει εβδομαδιαίο πρόγραμμα από 2 έως και 4 διδακτικές ώρες.

- DELF A1 – A2 – B1 – B2
- DALF C1 – C2
- Sorbonne B2 – I – II

Για τα παραπάνω επίπεδα ισχύει εβδομαδιαίο πρόγραμμα από 4 έως και 6 διδακτικές ώρες.