ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Πτυχία Ισπανικής Γλώσσας

Τα πτυχία της ισπανικής γλώσσας είναι:

1.D.E.L.E. Inicial (Diploma Nivel Inicial)
2.D.E.L.E. Intermedio (Diploma Nivel Intermedio)
3.D.E.L.E. Superior (Diploma Nivel Superior)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ

Nivel Inicial
Πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου να αντεπεξέλθει κάποιος ικανοποιητικά σε καταστάσεις που απαιτούν στοιχειώδες επίπεδο γνώσης. Το C.I.E. είναι το πρώτο πτυχίο και αποτελείται από 5 δοκιμασίες.Η εξέταση αποτελειται από τα παρακάτω:

1. Κατανόηση γραπτού κειμένου (40 min.)
2. Γραπτή έκφραση (50 min.)
3. Ακουστική κατανόηση (30 min.)
4. Τεστ γραμματικής και λεξιλογίου (40 min.)
5. Συνομιλία (10-15 min.)

Nivel Intermedio
Πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου να αντεπεξέλθει κάποιος ικανοποιητικά σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής, που δεν απαιτούν μια εξειδικευμένη χρήση της γλώσσας. Το D.B.E. είναι το δεύτερο πτυχίο και αποτελείται από 5 δοκιμασίες.Η εξέταση αποτελειτε από τα παρακάτω:

1. Κατανόηση γραπτού κειμένου (60 min.)
2. Γραπτή έκφραση (60 min.)
3. Ακουστική κατανόηση (30 min.)
4. Τεστ γραμματικής και λεξιλογίου (60 min.)
5. Συνομιλία (10-15 min.)

Αν και δεν υπάρχει όριο ηλικίας, λόγο των θεμάτων του προφορικού δεν συνιστάται για παιδιά κάτω των 16 ετών.

Nivel Superior
Το D.S.E. είναι το ανώτερο πτυχίο και αποτελείται από 5 δοκιμασίες.Πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου να αντεπεξέλθει κάποιος σε καταστάσεις που απαιτούν μια προχωρημένη χρήση της ισπανικής γλώσσας και γνώση του πολιτισμού της. Αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:

1. Κατανόηση γραπτού κειμένου (60 min.)
2. Γραπτή έκφραση (60 min.)
3. Ακουστική κατανόηση (45 min.)
4. Τεστ γραμματικής και λεξιλογίου (60 min.)
5. Συνομιλία (10-15 min.)

Υπάρχει όριο ηλικίας (17 ετών) αν και δεν συνιστάται, λόγω θεματολογίας, για σπουδαστές κάτω των 20 ετών. Αυτό το πτυχίο αποτελεί απόδειξη μίας πλήρης ικανότητας επικοινωνίας στα Iσπανικά σε καταστάσεις που απαιτούν εξειδικευμένο λεξιλόγιο. Είναι απαραίτητο για να μπορέσει να ακολουθήσει κανείς πανεπιστημιακές σπουδές σε ισπανόφωνες χώρες. Για να δώσουν εξετάσεις για το δίπλωμα Superior, δεν απαιτείται από το Instituto Cervantes τα δύο προηγούμενα διπλώματα (Certificado Inicial, Certificado Basico). Όμως, πρέπει υποχρεωτικά να ολοκληρώσουν τα προγράμματα INICIAL και INTERMEDIO.