ΙΣΠΑΝΙΚΑ

Επίπεδα


- D.E.L.E. Nivel Inicial B1
- D.E.L.E. Nivel Intermedio B2
- D.E.L.E. Nivel Superior C2

Για όλα τα παραπάνω επίπεδα υπάρχει η δυνατότητα ευέλικτων προγραμμάτων από 2 έως και 6 ώρες την εβδομάδα, ανάλογα με το επίπεδο.