ΙΤΑΛΙΚΑ

Επίπεδα


- Elementare (C.E.L.I. 1)
- Intermedio (C.E.L.I. 2)
- Medio (C.E.L.I. 3)
- Avanzato (C.E.L.I. 4)
- Superiore (C.E.L.I. 5)

Για όλα τα παραπάνω επίπεδα υπάρχει η δυνατότητα ευέλικτων προγραμμάτων από 2 έως και 6 ώρες την εβδομάδα, ανάλογα με το επίπεδο.